Crematorium ‘Stuifduin’ opent in april 2018

Begin 2017 is de eerste steen gelegd van het nieuwe crematorium in Lommel. Het wordt een transparant gebouw dat vervloeit met het omliggende landschap en dat de bezoeker in een andere wereld lijkt te brengen. In het voorjaar van 2018 opent het crematorium officieel haar deuren. Qcleaners verzorgde er de eerste schoonmaak.

Het complex is een ontwerp geworden van a2o-architect Luc Vanmuysen, die zowel rekening hield met de gestelde basiseisen vanwege Pontes, maar ook te rade ging bij een filosoof, het Lommelse Glasmuseum en bekend kunstenaar Jan de Kort.  De architect koos voor een architectuur waar de natuur centraal staat. Een transparant gebouw dat vervloeit met het omliggende landschap en dat de bezoeker in een andere wereld lijkt te brengen.

“Het crematorium zal een enorme vooruitgang betekenen voor de regio”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. “Vandaag moeten onze inwoners naar Turnhout, Hasselt of Nederland. Vaak gelden er lange wachttijden en vallen het moment van de uitvaart en de crematie niet samen. Afscheid nemen is een belangrijk moment in het leven en ook de inwoners van hier moeten op een respectvolle manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren.” Daarom nam de stad Lommel in 2010 het initiatief om een crematorium in eigen regio te bouwen. De behoefte is er in ieder geval. Op basis van het bevolkingsaantal in de regio – ruim 270.000 inwoners – en de groeiende voorkeur voor crematie zullen naar verwachting 1.300 tot 1.400 overledenen per jaar gecremeerd worden in het nieuwe crematorium. Hiervoor komen er drie crematieovens, twee aula’s en drie koffiekamers én een cafetaria.

Natuur centraal

Architect Luc Vanmuysen van a2o-architecten koos ervoor om het nieuwe crematorium en de aangrenzende parkbegraafplaats te beschouwen als één site. “Het bestaande inkomgebouw blijft de hoofdtoegang van de site. Het crematorium takt aan op de aanwezige hoofdas. In het ontwerp speelt de universele kracht van de natuur een cruciale rol. We kiezen voor een architectuur waar de natuur centraal staat. Een transparant gebouw dat vervloeit met het omliggende landschap.” Het landschapsontwerp gaat op zoek naar het ongerepte “oerlandschap”. Rondom het gebouw wordt gespeeld met het bestaande dennenbos, heide en een zandlandschap. Een verdiept wandelpad snijdt in het landschap en brengt de bezoekers in een andere wereld. Door het perspectief van de toeschouwer te veranderen, beleeft hij het reliëf en het landschap op een heel andere manier. De beleving dwingt de bezoeker tot nederigheid ten opzichte van de natuur.
“De materialen voor het gebouw zelf zijn eenvoudig”, aldus Vanmuysen. “We gebruiken baksteen, beton en hout. Materialen die robuustheid uitstralen en moeiteloos de tand des tijds doorstaan. Flinterdunne glazen vliezen beschermen het interieur. Het gebouw krijgt de allure van een paviljoen dat slechts toevallig als crematorium in gebruik is genomen.”
De drie hoofdvolumes van de site – het crematiegebouw, het afscheidsgebouw en het horecagebouw – liggen gegroepeerd rondom een centrale buitenkamer. Deze buitenruimte ziet de architect als een plaats voor rust en beschouwing. Door de laaghangende rand van de wandeling rondom dit atrium zie je enkel de stammen van de bomen en wat zich op de grond afspeelt.

Qcleaners verzorgde de eerste schoonmaak.

Qcleaners verzorgde de eerste schoonmaak van het nieuwe crematorium, zodat het gebouw kraaknet kan worden opgeleverd aan de uitbater.
Van glasbewassing tot het reinigen van diverse ruimtes. Ons Q-Team zorgde afgelopen week voor een briljant eindresultaat.