Waarom kiezen voor Qcleaners?

Briljant in schoonmaak!

ONZE VOORDELEN

Naast samenwerken met een professionele partner, die de klant op nummer één zet en een unieke service biedt tegen een onderscheidende prijs-kwaliteit verhouding, biedt  samenwerken met Qcleaners u nog een aantal additionele voordelen, als volgt:

  1. Een transparante dienstverlening, conform duidelijke afspraken die zijn vastgelegd in een overeengekomen schoonmaakprogramma
  2. Een onderscheidende prijs-kwaliteit verhouding
  3. Zelfstandig werkend en Nederlandstalig personeel dat speciaal is opgeleid en geïnstrueerd voor dit soort werk
  4. Een vast team van vertrouwde gezichten en een lange termijn samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen
  5. Een flexibele houding die rekening houdt met de projectplanning en prioriteiten van de opdrachtgever en eventuele wijzigingen of meer-/minderwerk hierin
  6. Een open communicatie en constructieve samenwerking met de verantwoordelijke projectleider
  7. Regelmatige controles en duidelijke communicatie en rapportage

ONZE AANPAK

Schoonmaken is een generiek begrip en lijkt op het eerste zicht voor iedereen hetzelfde. De praktijk leert dat  elke klant en elke situatie toch weer net anders is en zijn eigen specificiteit heeft. Wij hanteren daarom een bewezen aanpak die de beste oplossing voor uw specifieke situatie garandeert.

  1. Kijken: we komen ter plekke en stellen de aard en omvang van de vervuiling vast;
  2. Denken: na een grondige analyse van uw schoonmaakvraag of -probleem stellen wij een adequaat plan van aanpak op met de bijbehorende kostenraming.
  3. Doen: na accordering organiseren wij een onze methodische aanpak tegen de overeengekomen voorwaarden en tijdsplanning.